Slimme energie transitie-foto

Actualiteitencongres Slimme Energie Transitie

Datum: 17/04/2018 10:00 - 18:00
Locatie: Postillion Hotel Bunnik
Toevoegen aan kalender

 

Actualiteitencongres

Slimme Energie Transitie 2018 – IIR
17 & 18 April 2018 | Postillion Hotel Bunnik

Kom op 17 en 18 april naar de informatiebijeenkomst voor de energie & industrie sector!

Nederland staat voor een uitdaging om in 2020 een aandeel van 14 procent duurzame energie te hebben. Vanuit de overheid bestaat daarom al enkele jaren het beleidsplan (de energietransitie) om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energie bronnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het Klimaatakkoord is de doelstelling dat in 2050 de emissie van broeikasgassen 80 tot 95 % verlaagd is ten opzichte van 2015.

Met het regeerakkoord anno 2017 is de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te realiseren. Om dit doel te kunnen behalen worden er diverse maatregelen genomen. De industrie en energie sector spelen hierin een grote rol: wat zijn de verplichtingen, beperkingen en uitdagingen waar u mee te maken krijgt in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe kunt en moet u uw processen aanpassen in het kader van de Energietransitie?

Bezoek de eventpagina voor meer informatie.

Slimme energie transitie