Members only

Algemene Leden Vergadering KicMPi

Datum: 07/06/2018 15:00 - 17:00
Locatie: Bio Base Europe Training Center, Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen
Toevoegen aan kalender

 

Onze leden zijn van harte welkom op onze Algemene Leden Vergadering KicMPi.

Algemene Leden Vergadering KicMPi

 

Agenda

  • Opening door de voorzitter
  • Behandeling binnengekomen stukken en voorstellen van leden
  • Samenstelling bestuur en voordracht van kandidaat-bestuursleden
  • Financiële rapportage 2017, ontwikkeling ledenaantal & begroting 2018
  • Uitreiking ledencertificaten aan nieuwe leden
  • Toelichting activiteitenprogramma 2018-2019 (incl. toelichting nieuwe subsidie trajecten)
  • Rondvraag en sluiting van de vergadering
  • Status huisvesting KicMPi op Maintenance Valuepark
  • Netwerkborrel