atex

Atex testing & compliance

Aandachtspunten
- Het ontwikkelen van een doelmatig inspectiesysteem voor het 
  voldoen aan ATEX norm; 
- Ieder bedrijf waar explosief atmosfeer aanwezig kan zijn, moet aan 
  de ATEX-95 en ATEX-137 voldoen; 
- Voor de asset owners (kanaalzone) kostenbesparing potentieel van 
  1 miljoen euro per jaar; 
- Succesvolle samenwerking experts industrie en onderwijs. 
 

Doelstelling
- Het verlagen van inspectie kosten met 20 %; 
- Inspectiesysteem gebaseerd op voortdurend toezicht en steekproefs-gewijze inspecties;
- Steekproefmodel ontwikkeld voor een doelmatige en verantwoorde inspectie. 
 

Projectfocus
Verdere introductie inspectiesysteem aan belanghebbenden en toepassing bij mechanische systemen verder uitwerken. 
 

Projectpartners
Cargill, DOW, Zeeland Refinery, HZ University of Applied Sciences, YARA, Ronik Inspectioneering b.v., Oiltanking, Eastman