pijpenbundel

Automatiseren pijpenbundel reiniger

Aandachtspunten
- Een systeem ontwikkelen dat automatische positionering mogelijk maakt 
  van de reinigings-lansen voor bundels van warmtewisselaars;
- Het ontwikkelen van meer geautomatiseerde werkprocessen verbetert
  de prestaties aanzienlijke en verbetert het imago van de brache. 

Doelstellingen
- Realiseren van een 100 % veilige wijze van werken; 
- Waarborgen van een consistente kwaliteit (geen vergeten pijpjes); 
- Leveren van een constante output, onafhankelijk van de bediener; 
- Verhogen van de output (meer pijpbundels per dag; 
- Verhogen van de personele en milieu veiligheid (minder vervuild water). 

Project focus
Traject 1: Pilot mobiel systeem gerealiseerd; voortzetting testproces
Traject 2: Pilot ontwikkeling 

Project partner
Dow, Peinemann, SieTec (traject 1)
HCI (traject 2)