woh

Beslissingsmodel WOH technieken

Aandachtspunten
- Door aanwending van juiste methodiek kan men veilig en
  efficiënt werken, wat tot aanmerkelijke kostenreductie zal leiden; 
- Ontwikkeling van proces voor generen, onderhouden en delen van kennis  
  en experts in vroeg stadium inzetten bij een project om de beste methodiek
  in te zetten; 
- Veel cruciale onderdelen in installaties bevinden zich op hoogte of moeilijk
  bereikbare plaatsen; 
- Het innoveren van de methodieken om op hoogte te werken levert aanmerkelijke
  bijdrage aan het optimaliseren van het onderhoud. 

Doelstellingen
- Inventarisatie van methodieken en toepassingsgebieden die dient als basis
  voor beslissingsmodel; 
- Beslissingsmodel ontwikkelen voor rationaal beslissen van juiste techniek; 
- Grotere bekendheid brengen bij besluitvormers over methodieken. 

Resultaat
Realiseren structurele kosten reductie van minimaal 10 %. 

Project focus
Het tool is uitgebreid met een calculatiemodule, vanuit gebruikers
terugkoppeling verder optimaliseren. 

Project partners
KicMPi, Urban Heroes