zeeland

Circulaire economie bijeenkomst

Datum: 16/02/2018 13:30 - 17:00
Locatie: Biobase, Zeelandlaan 2, Terneuzen
Toevoegen aan kalender

Het Kennis-en innovatiecentrum procesindustrie in Terneuzen (Ki<|MPI) onderzoekt samen met Tebodin wat de meest kansrijke thema's zijn op het gebied van Circulaire Economie. Daarbij wordt gekeken naar het draagvlak van de procesindustrie en onderhoudsbedrijven om te participeren in een opeenvolgend Europees Circulair Maintenance project. 

Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op 16 februari a.s. om inzichten te verkrijgen in het onderzoek en samen in groepen te bepalen op welke wijze uw organisatie kan participeren. 

Agenda van de bijeenkomst op 16 februari 2018

13.30 uur          Welkomstwoord   Dhr. De Bat (Gedeputeerde Provincie Zeeland)          

13.40 uur          Onderzoeksresultaten   Mw. Van Dalen (Tebodin)                  

14.00 uur          Pitch per thema         

14.30 uur          Brainstorm sessie per thema

Yara                   Thema: Het ontwikkelen van zelf diagnostiek voor regelkleppen om de
                           levensduur te
verlengen.  

BFS                    Thema:  Reductie van Fugitieve VOS emissies uit bronpunten in de (petro)chemische
                           
industrie;  een rendabele business case? 

HZ                      Thema: Het ontwikkelen en testen van een nieuw circulair verlichtingsconcept voor een
                           site (circulaire verlichting) 

Tebodin/Dow   Thema: Het ontwikkelen van een nieuw circulair concept voor oneindig hergebruik van
                            equipment, te beginnen met water analyzers. d
e voordelen zijn oneindig.

Van Meeuwen  Thema: Circulair smeren. Waarom liters, kilo’s en oliemonsters inkopen?
                           Waarom 
voorraad houden? Focus je op kernactiviteiten.
                           
Koop een gesmeerd  lopende productie, verhoog je
                           productiecapaciteit en reduceer onderhoudsactie.

15.30 uur           Uitkomsten per thema                                         

16.00 uur          Vervolgstappen CE Interreg Vlaanderen- Nederland project  Dhr. Mol (Ki<|MPi)

16.15 uur           Netwerk borrel

17.00 uur           Afsluiting programma


 

CE thema projecten

Tebodin en Ki<|MPi hebben een onderzoek uitgezet door middel van een vragenlijst en het afnemen van interviews bij diverse partijen. Hier zijn CE thema's uit naar voren gekomen. 

Op het programma van 16 februari a.s. staan 6 pitches gepland met opeenvolgend een discussie.
De discussie vindt plaats in de vorm van brainstorm sessies over: 

- CE thema's als potentiële business cases
- Hoe kunnen KMO en MKB bedrijven betrokken worden? 
- Hoe kan het project het grensoverschrijdende effect (Vlaanderen/Nederland)
  bereiken?
- Op welke wijze kunnen demo's tot uitvoering worden gebracht? 
- Wat ontbreekt er qua kennis en welke partijen kunnen kennis inbrengen? 

Brainstorm CE thema's 
U kunt kiezen om deel te nemen aan één van de brainstormsessies op basis van een CE thema. 

 

Aanmelden via deze link