robot

Coating robot

Aandachtspunten
- Het ontwikkelen van een coating root door een automatisch systeem 
  te ontwikkelen dat een aanmerkelijke bijdrage zal leveren aan veilig
  en doelmatig reinigen van een grote oppervlakte; 
- Huidige werkwijze heeft een lange doorlooptijd en is erg arbeidsintensief; 
- Het ontwikkelen van meer geautomatiseerde werkprocessen verbetert de 
  prestaties aanzienlijk en verhoogt het imago van de branche. 

Doelstellingen 
- Coaten met minimale emissie; 
- Uitsparen stellingbouw; 
- Reductie verfgebruik (-20 %); 
- 25 % verlaging van kosten; 
- Doorlooptijdverkorting 50 %. 

Project focus
Samenwerking met ontwikkelaar en productie partner realiseren. 

Project partner 
DCC conserveringen