blaster

Implosie Blaster

Aandachtspunten
- Vervuiling verwijderen van industriële installaties die zich onder (zout)
  water bevinden; 
- Veiligheid borgen door met veilige drukken (<80 Bar) te spuiten. 

Doelstellingen
- Veilige dubbelhandsbediening; 
- Ergonomische lengte: niet eigen lichaamsdelen kunnen raken tijdens
  operatie; 
- Optimale vuil verwijdering door implosie effect; 
- Integraal ontwerp met druk eenheid: druk ontlasting gehele systeem 
  bij operatie.