I-Ball

Industriële Robotica Innovatie IRI

 

Het project wordt gerealiseerd binnen het ecosysteem van het Kennis- en Innovatienetwerk “Maintenance Procesindustrie”. Het behelst het verder ontwikkelen van een 3-tal inspectie robots. Hierdoor wordt er een belangrijke stap gezet in het veiliger en efficiënter maken van het proces van inspecteren van industriële installaties. Daar inspectie in de Procesindustrie een sleutelactiviteit is, wordt er een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de prestatie (milieu, grondstoffen, energie) van de direct betrokken Zeeuwse industriële bedrijven.

Dit project wordt gefinancierd als onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie:

REACT EUOPZuid

Industriële Robotica Innovatie IRI

Doelstelling en activiteiten

Het project draagt bij aan de doelstellingen van REACT- EU door:

  • Het ondersteunen van MKB bedrijven met een veelbelovende ontwikkeling van nieuwe producten.
  • Inzet op een groen, digitaal herstel van Ecosysteem Zeeland.
  • Bij het ontwikkelen van de Innovaties wordt gewerkt met Key Enabling Technologies zoals AI, robotica en sensortechnologie.
  • Het toepassen van de te ontwikkelen producten wordt een bijdrage geleverd aan zowel de energietransitie (betrouwbaar en veilig produceren en verminderen van energieverbruik door efficiënter produceren) en de grondstof transitie (bijdrage aan een circulaire economie door reductie van materiaal en grondstofverbruik.

De prototypes die in het project verder worden ontwikkeld zijn:

  • De I-Ball: een zeer innovatief inspectiesysteem voor tanks en vaten die nog niet bestaat in de wereld.
  • De Snake Robotdeze inspectierobot kan verticaal en in bochten van pijpleidingen bewegen en inspecteren en is volledig nieuw en uniek.
  • Een autonome drone: het beschikbaar krijgen van een autonome drone is het ultieme doel van het veilig inspecteren in risicovolle ruimten.

De projectleiding wordt door KicMPi verzorgd. 

Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences te Vlissingen zijn kennisinstellingen die door de partners ingezet worden om met gericht deel onderzoek de projecten ondersteunen.

De resultaten van het project worden in eerste instantie geïmplementeerd bij de project ondersteunende Asset owners die voornamelijk in de Zuid West regio gevestigd zijn.

Projectperiode: 01-04-2021 - 31-12-2023

Project partners

Totaal subsidiabele projectkosten 

      Op een totaal budget van € 1.014.701,00
      bedraagt de subsidie (EFRO) € 608.820,00

Lees hieronder meer over de werkpakketten en partners in het project Industriële Robotica Innovatie IRI:


 

KicMPi
KicMPi uit Terneuzen biedt als innovatie netwerk ondersteuning aan haar leden op het gebied van industrieel onderhoud. Daarbij kan het bouwen op zeer ervaren experts uit de procesindustrie en maintenance. 

Rol in het project:
KicMPi zal als penvoerder en projectverantwoordelijke de projectorganisatie inrichten en leiden. Daarnaast heeft KicMPi een leidende rol bij het  inventariseren en selecteren van de innovatie uitdagingen vanuit zijn leden om die uiteindelijk te vertalen naar mogelijke oplossingsrichtingen. Tot slot beheert KicMPi de middelen die ingezet worden op de te definiëren innovatieprojecten.


 

ID-Tec
ID-Tec levert innovatieve oplossingen voor het inspecteren, reinigen en renoveren van buizen, tanks en andere ruimten die voor mensen moeilijk bereikbaar zijn. Uw mensen en wensen staan bij de oplossingen van ID-Tec centraal, wat zich vertaalt in innovatieve en veilige producten, gemakkelijk in gebruik en onderhoud. De technologieën van ID-Tec worden wereldwijd ingezet zodat uw klus sneller en veiliger wordt geklaard.

Werkpakket: Ontwikkelen drukvat Inspectiebal

Rol in het project:
De hoofd uitvoerder van het door ontwikkelen van de zogenaamde Inspectiebal. ID-Tec coördineert de bijdrages van de kennisinstellingen en experts en verzorgt afstemming met asset owners over inhoud van de scope en testprogramma.


 

ExRobotics
Bij ExRobotics uit Breda ligt de focus op de ontwikkeling en productie van inspectie robots voor explosiegevaarlijke omgevingen. ExRobotics  heeft zich in de periode 2017- 2019 flink ontwikkeld. Het kan zich het eerste bedrijf ter wereld noemen, dat ATEX/IECEx robotics voor klanten in de olie- en gasindustrie kan ontwikkelen. 

Werkpakket: Snake-Robot

Rol in het project:
ExRobotics voert het innovatieproject uit, gericht op het uitbreiden van de specificaties van het product en daarmee de toepassingsmogelijkheden voor het gebruik van de robot. Met name de afwijkende omgeving en benodigde toepassingseisen aan de robot vragen vernieuwing, welke in het deelproject worden ontwikkeld en aangebracht, zodat er meer waarde wordt gecreëerd voor (potentiële) klanten.


 

Terra Inspectioneering
Terra Inspectioneering uit Vlissingen leidt en realiseert inspectie projecten door middel van innovatieve inzet van specifiek op de klantbehoefte ontwikkelde robotica, video-inspecties en 3D modellering ten behoeve van de procesindustrie en specifiek Oil en Gas-, de Power-, Chemical en Food & Beverage industrieën. Terra Inspectioneering heeft reeds twee internationale patenten op haar UT drones technologie verkregen.

Werkpakket: Autonome Drone

Rol in het project:
Terra Inspectioneering zet zich in, in het autonoom laten vliegen van drones in een besloten ruimte.

 

IRI

 

Presentaties projectresultaten tijdens het XXL demo-event Robotica & Technologie op 12 oktober 2023