innovatieve

Innovatie oppervlakte behandeling

Door optimale aanwending van oppervlakte behandeling systemen en 
conserveringssystemen kan een asset owner de duurzaamheid van zijn
installaties vergroten en dus flink voordeel in onderhoudskosten behalen. 

Markt inventarisatie
- Snelle ontwikkelingen op gebied van oppervlakte behandelingen, 
  conservering en innovatieve coating systemen;
- Vele technieken in ontwikkel fase; 
- De introductie vraagt een herorientatie over de toe passen 
  kwaliteitssystemen. 

Doelstellingen
- Het inzichtelijk maken van de toepasbaarheid/beperkingen van de 
  nieuwe methodes;
- Het inzichtelijk maken van de prestatie factoren, zoals levensduur en kosten;
- Het opstellen van best practices voor kwaliteitsbeheersing en contract management.

Project focus
Ontwikkelen van een tool voor slimme interactie tussen eindgebruikers en productontwikkelaars 

Project partners
Oiltanking, Total, Yara, Sitech, Dow, Cargill