x

Innovatie Symposium "Veiligheid in de Toekomst"

Datum: 31/03/2022 13:00 - 17:00
Locatie: Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven
Toevoegen aan kalender

 

KicMPi, Masterclass Veiligheid ZW en Safety Delta Nederland

nodigen u van harte uit!

 

x

De industrie is snel aan het veranderen. Processen zullen ingrijpend veranderen door de energietransitie en de omslag naar circulaire economie. Eisen van kennis en vakbekwaamheid en van beheersing van gegevens zullen ingrijpend veranderen door verdergaande digitalisering en gebruik van gegevens. Die veranderingen introduceren nieuwe, andere risico’s en gaan andere eisen stellen aan veiligheidsdeskundigheid in de toekomst.

In het Innovatie Symposium "Veiligheid in de Toekomst" adresseren we de vraag: ‘hoe blijf je in control?’. Welke veranderingen kunnen helpen om de toekomstige bedrijfsvoering te verbeteren en tegelijkertijd ook veiliger te maken. Wat zijn daarin de kansen en wat zijn de uitdagingen?

Bent u locatiedirecteur, productieleider of veiligheidsmanager laat u dan inspireren door Prof. Ira Helsloot en door deskundigen die uw kennis van veranderingen kunnen verdiepen. Laat u ook inspireren door collega’s over welke uitdagingen en welke oplossingen zij zien. Denk mee waar samenwerking binnen de industrie of tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid kan helpen om veiligheid in de toekomst te realiseren.

Doel symposium

De transities in de proceschemie introduceren nieuwe, andere risico’s en gaan andere eisen stellen aan veiligheidsdeskundigheid in de toekomst. In het symposium adresseren we de vraag: hoe blijf je daarbij in control? Welke veranderingen kunnen helpen om de toekomstige bedrijfsvoering te verbeteren en tegelijkertijd ook veiliger te maken.

Doel van het symposium is:

  • bewustmaken van deelnemers welke uitdagingen en kansen veranderingen zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie transitie met zich meebrengen op veiligheidsgebied: andere procesrisico’s, digitalisering, andere competenties en aansturing;
  • verkennen met deelnemers

         => welke innovaties (cq. innovatierichtingen) nodig zijn om de actuele uitdagingen voor de industrie te realiseren;

         => wat die innovaties voor consequenties hebben voor veiligheid;

         => aan welke innovaties met betrekking tot veiligheid behoefte is verdiepen wat de meest perspectiefvolle innovaties zijn en hoe we die op gang kunnen krijgen.

x

Voor vertegenwoordigers van MCV-, SDN- en KicMPi-ledenbedrijven is dit symposium gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden via deze link.

Na de bevestiging ontvangt u te zijner tijd nadere informatie over locatie en parkeren.

Wij zien er naar uit om met u in gesprek te gaan op 31 maart in Hoeven! 

SKO-certificatiepunten Hobéon
Voor deelname aan dit symposium mag door veiligheidskundigen en arbeidshygienisten een half SKO-punt worden genoteerd ten behoeve van de certificering door Hobéon. Deelnemers krijgen op verzoek na afloop een digitaal certificaat van deelname dat, samen met het programma van de middag, gebruikt kan worden om in aanmerking te komen voor de punten voor certificering.

Namens de organisatie:                                                                         

x

Wij respecteren de maatregelen
De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld en stap voor stap worden fysieke ontmoetingen weer mogelijk. Daar kijken we met elkaar erg naar uit. We blijven bij onze bijeenkomsten de bestaande maatregelen steeds goed opvolgen.
Om voldoende ruimte te bieden aan deelnemers met een prudent bedrijfsbeleid ten aanzien van corona, zijn we genoodzaakt een maximum van 3 aanmeldingen per deelnemend bedrijf te hanteren.
Deelname is slechts mogelijk met een bevestiging van inschrijving.

x