Het Maintenance Technology Forum is een deelproject van het OP-Zuid project Smart Maintenance Labs. Dit project heeft als doel het realiseren van een nieuw en open innovatiesysteem waarin Maintenance 4.0 toepassingen (onderhoudsontwikkelingen op basis van disruptieve kennisontwikkeling, waaronder robotica) ontwikkeld worden die de industrie veiliger, duurzamer en betrouwbaarder maken. Hiermee dragen we actief bij aan de digitale transitie van de industrie en daarmee aan de concurrentiepositie van de regionale industrie.

De industrie (met name de asset owners in de procesindustrie) vraagt nadrukkelijk om nieuwe diensten en producten die de fabrieken en het onderhoud eraan efficiënter en effectiever maken. De noodzaak en urgentie zijn groot.

Anderzijds zijn er veel bedrijven in de regio aanwezig met expertise op de ontwikkeling van robotica en andere innovaties. Deze (MKB) bedrijven hebben helaas vaak een beperkt beeld van de uitdagingen van de industrie en een beperkte toegang tot deze asset owners, en komen hierom vaak niet tot samenwerking met de industrie als het gaat om innovaties.

Het Maintenance Technology Forum stimuleert interactie tussen het MKB en de asset owners en koppelt behoeftes en uitdagingen van asset owners aan het aanbod van innovatieve toepassingen en oplossingen vanuit het MKB. Een belangrijke doelstelling van het Maintenance Technology Forum is het structureel monitoren van de vraag van de industrie en het aanbod vanuit het MKB.

Deze databank is bedoeld om asset owners inzicht te geven in innovaties van (MKB) bedrijven.