management

Innovatieve management systemen

Aandachtspunten
- Innovatieve management systemen en internationale normen eisen
  het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een
  management systeem voor asset management; 
- Asset management is het management van (primair fysieke) assets
  met het doel daar meerwaarde voor de organisatie te creëreren; 
- Goed asset management staat ten dienste van de organisatie 
  en haar stakeholders
- Projectmanagement voor het ontwikkelen en invoeren van 
  effectief management systeem; 
- Focus op waardevergroting assets gedurende levenscyclus; 
- Organisatie gericht aanpassen - totale organisatie buy-in. 

Kansen
- Optimale balans prestaties, risico's en euro's; 
- Verbeterde samenwerking in keten; 
- Structureel verbeteren - betere concurrentie positie/meer business; 
- Verdere professionalisering organisatie. 

Project focus
Proven case bij Yara ism RH/DHV 

Project partners
Yara, Royal HaskoningDHV