circulaire economie

Maintenance - Ultieme vorm van CE

Circulaire Economie en maintenance: de onlosmakelijke combinatie! 

Aandachtspunten
- Onderhoud voortkomt onnodig gebruik van grondstoffen en vormt hierdoor een
  cruciaal onderdeel in de Circulaire Economie; 
- Alle onderdelen van een procesinstallatie die je (door middel van vroegtijdige
  inspecties op precies het juiste moment) repareert, hoef je niet te vervangen,
  te vervoeren of te herwerken; 
- De circulaire economie biedt grote kansen voor de maintenance sector. Als het belang
  van maintenance in de economie meer wordt (h) erkend, is een uitbreiding van
  maintenance activiteiten te verwachten.  Nieuwe diensten, producten,
  sectoren en markten komen in beeld; 
- Voor producenten van goederen en middelen voor onderhoudsdiensten is het van
   belang optimale waarde te genereren met grondstoffen die zij gebruiken. 

Doelstellingen
- Het in kaart brengen van kansen die de Circulaire Economie biedt voor producenten
  van middelen van onderhoudsdiensten
- Breda presentatie rapport binnen de proces industrie

Project focus
Met diverse stakeholders nader overleg over specifieke vervolg projecten (o.a. Coatings, civiele technieken) 
 

Project partners
HZ University of Applied Sciences, Provincie Zeeland, KicMPi