Circulair Onderhoud

Neem deel aan de Circulair Onderhoud enquête

Uitnodiging deelname enquête Circulair Onderhoud
Maak kans op een nominatie voor de eerste Circulair Onderhoud Award!

Zie ook het Interreg project Circulair Onderhoud.

 

Interreg

 

Enquête Circulair Onderhoud

 

BEMAS en KicMPi willen in kaart brengen in welke mate duurzaamheid en circulaire concepten al zijn doorgedrongen op de werkvloer in de procesindustrie en andere industrieën in Nederland en Vlaanderen. 

Deze enquête loopt in het kader van het Circulair Onderhoud project dat wordt gesteund door Interreg Vlaanderen-Nederland en de Europese Unie. 
Thema's in de enquête zijn onder meer emissiereductie, energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik van materialen en andere circulaire concepten.
We polsen natuurlijk ook naar de rol van de technische dienst.

De enquête loopt tot 1/10/2021. De antwoorden worden verwerkt tot een algemeen rapport met de geaggregeerde resultaten van de enquête.
De resultaten en dit rapport worden gepresenteerd tijdens het Jaarevent Circulair Onderhoud op dinsdagmiddag 16 november 2021 in Terneuzen
Wie deelneemt aan de enquête ontvangt een rapport met de resultaten en maakt ook kans op een nominatie voor de eerste Circulair Onderhoud Award

We schatten de invultijd op een 15-tal minuten. 

Alvast hartelijk dank om deel te nemen namens BEMAS en KicMPi!

Ga naar de enquête...

x


 

Interreg project Circulair Onderhoud

Het project "Circulair Onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland
In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 
Meer weten over het Interreg-project Circulair Onderhoud? Lees er hier meer over!

Interreg