x

NON-ENTRY CHALLENGE KICMPI

Wie heeft de beste oplossing voor non-entry inspecties en werkzaamheden in besloten ruimtes?

NON-ENTRY CHALLENGE KICMPI

Veiligheid, kwaliteit en efficientie in de procesindustrie

Besloten ruimtes zoals vaten en tanks vormen een gevaar voor iedereen die ze betreedt. Er is bijvoorbeeld kans op verstikking, bedwelming, brand- en explosiegevaar. Toch is het betreden van besloten ruimtes nodig en zelfs tot nu toe nog wettelijk verplicht voor inspectie-, las- en mechanische werkzaamheden. Dit met hoge kosten (miljoenen tot zelfs miljarden) en soms ernstige ongevallen en (dodelijk) letsel tot gevolg.

KicMPi en project partners willen via het OPZuid Project ‘Smart Maintenance Labs’, onderdeel ‘Onderhoud in de procesindustrie’ een sterke verbetering bewerkstelligen in veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. In de non-entry challenge gaan we op zoek naar veilige en betrouwbare alternatieven.

3 categorieën

De werkzaamheden in besloten ruimtes zijn divers. De alternatieve oplossingen kunnen dat ook zijn. Deze challenge is daarom opgedeeld in 3 categorieën: voor meetmethoden, lasinspecties en mechanische bewerking.

  • Categorie 1 - Meetmethodes: Wie kan een technologie ontwikkelen voor veilige en efficiënte inspectiemetingen van besloten ruimtes, zonder deze ruimtes open te hoeven maken?
  • Categorie 2 - Lasinspecties: Wie kan er zorgen voor een methode voor onbemande lasinspecties in besloten ruimtes?
  • Categorie 3 - Mechanische bewerkingen: Wie kan er een oplossing ontwikkelen waarmee mechanische bewerkingen in besloten ruimtes kunnen worden uitgevoerd zonder deze te betreden?

Lees meer over de categorieën

Doel

Bij iedere categorie is het doel om binnen 1 jaar een werkend prototype te ontwikkelen voor het non-entry uitvoeren van de genoemde handelingen. Dit prototype moet voldoen aan alle in de industrie van toepassing zijnde (ATEX-)richtlijnen en certificeringen. Bovendien dient de gehanteerde methodiek van het prototype goedgekeurd te worden door een notified body (een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut) en de overheid zelf, zodat het in de praktijk gebruikt mag worden. Ook is het van belang dat de oplossing ten opzichte van bestaande werkwijzen de veiligheid verhoogt en een aanzienlijke besparing oplevert in tijd en kosten.

Voor wie

Deze challenge is voor jou wanneer je de oplossing denkt te weten voor de genoemde uitdaging(en) van één of meer categorieën. Het maakt niet uit of je een groot gevestigd bedrijf, mkb’er, startup, engineer of student bent. Wel is het belangrijk dat je gevestigd bent in Zeeland of Brabant óf dat jouw project grote impact heeft in deze twee provincies. Ervaring in de procestechniek en industrie lijkt op het eerste gezicht een pré, maar misschien bewijs jij wel het tegendeel door onbevooroordeeld tegen de problematieken aan te kijken en alle betrokken partijen met creatieve oplossingen te verrassen. 

Kortom: iedereen die een oplossing weet of denkt te weten voor één of meer categorieën van deze non-entry challenge van KicMPi, wordt met open armen verwelkomd. 

Sluiting van de inzending is 28 juni.

Klik hier voor meer informatie en het aanmelden van jouw oplossing!

x