automatische robot

Ontwikkeling 100 % automatische robot

Aandachtspunten
- Reinigen van warmtewisselaars wordt momenteel alleen nog maar gedaan met
  semirobots/half-automaten. Optimalisaties kunnen bereikt worden door
  uitbannen van de menselijke factor; 
- Complexe besturingstechniek en een zeer grote variëteit aan
  afmetingen van te reinigen equipement, leiden tot complexe vraagstukken. 
- Basis voor 100 % robots vormen bestaande half-automaten. 

Doelstellingen 
- Focus op 100 % automatisch reinigen van externe zijde van een pijpenbundel; 
- Toepasbaarheid op zeer breed scala van afmetingen (90 % van gangbare industriële
  afmetingen); 
- Project uitkomsten basis voor interne reinigingsrobot. 

Behaalde resultaten 
- 100 % automaat voor externe cleanen van warmtewisselaars; 
- Automatiseringsarchitectuur geschikt voor ontwikkeling interne cleaning robot. 

Project focus
Prototype gebouwd, testproces en introductie markt. 

Project partner
HCI