group

Rotating expert group

De eerste vergadering op de nieuwe locatie is een feit. 
De rotating expert group is gevormd en heeft een vervolgbijeenkomst gepland op de nieuwe locatie van het Ki<MPi. 

De doelstelling van de rotating expert group is het vormen van een kennis organisatie voor Rotating equipment met als doelstellingen kennisverwerving, kennisdeling, innovaties begeleiden. Hiermee wordt bereikt dat de ontwikkelingen in Rotating versneld kunnen worden ingevoerd.

De kennisorganisatie start als een expert groep welke de best practices deelt en naar de eindgebruikers innovaties presenteert. In volgende fase kan de expert groep zich zodanig ontwikkelen dat door de deelnemers concrete innovaties samen worden ontwikkeld. 

Het voornemen vanuit het Ki<MPi is dat er een plan van aanpak voor samenwerkende Rotating bedrijven wordt opgesteld. Het Rotating Expert plan wordt medio november overlegd met de groep asset owners.