x

Seminar: Voorkomen van fugitieve emissies door het correct monteren van de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen

Datum: 15/09/2022 13:00 - 16:30
Locatie: EQUANS, Vitshoekstraat 5, 2070 Zwijndrecht (België)
Toevoegen aan kalender

Bij ITIS zijn er, in samenwerking met EQUANS, testen uitgevoerd om de levensduur te bepalen van de stem afdichting van regelkleppen. 

Bent u benieuwd naar de uitkomst van dit deelproject binnen het Interreg project Circulair Onderhoud? Meld u dan zeker aan voor het seminar op 15 september aanstaande!

Interreg

 

Seminar

Voorkomen van fugitieve emissies
door het correct monteren van de stem-afdichting
van afsluiters en regelkleppen


 

Donderdag 15 september 2022 13u00 - 16u30.
Zwijndrecht (België)

Fugitieve Emissies zijn het geheel van ongewenste en (de vaak) onregelmatige uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), gassen en/of dampen afkomstig van apparatuur die op overdruk functioneert. De draagt bij tot milieuverontreiniging aangezien sommige vluchtige organische stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid, sommige VOS broeikasgassen zijn, en de meeste VOS bijdragen aan de vorming ozon in de omgevingslucht”. In de Vlaamse milieuwetgeving zijn heel wat bepalingen opgenomen rond het vermijden van lekemissies (VLAREM II - Afdeling 4.4.6. Meten en beheersen van fugitieve VOS-emissies). In Nederland verplicht de vergunningverlener monitoring van de emissieniveaus op basis van artikel 8.27, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en BBT-conclusies (Beste Beschikbare Technieken).

x

Fugitieve Emissies zijn in principe een verlies van nuttige grondstoffen en hebben dus ook een economische impact (productverlies). Het is dus zowel vanuit circulair als vanuit puur economisch standpunt verstandig om deze emissies te minimaliseren. Goede installatie- en onderhoudspraktijken kunnen actief bijdragen aan het verminderen van deze emissies.

Fugitieve emissiebronnen en lekverliezen ontstaan bijvoorbeeld aan de flens-verbindingen. Uit onderzoek is echter gebleken dat afsluiters het grootste aandeel (60%) hebben in de totale emissie van industriële installaties in de procesindustrie. Oorzaak blijkt vaak het lekken van de dynamische stem seals (stopbus-pakkingen).

In dit seminar gaan we dieper in op deze fugitieve emissies via stem-afdichtingen. Na een introductie over fugitieve emissies en hun impact, tonen de sprekers hoe we deze emissies kunnen voorkomen door nieuwe praktijken om de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen te monteren. Na de presentaties is er een rondleiding door de werkateliers van EQUANS met demonstraties. Meer details in onderstaand programma.

 


 

Programma

 

13:00 Ontvangst

13:30 Verwelkoming en korte uitleg over het Interreg project Circulair onderhoudx
door Leendert Schouten, KicMPi & Wim Vancauwenberghe, BEMAS

13:35 Presentatie: Fugitieve VOS-emissies en Regelgeving in Vlaanderen
door David Knight – Beleidsadviseur Luchtverontreiniging bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • Problematiek van fugitieve emissies van vluchtige organische stoffen
 • Doelstellingen van EU / VL / NL m.b.t. de reductie van fugitieve emissies
 • Wat dienen bedrijven in Vlaanderen te doen om fugitieve VOS-emissies te voorkomen?
 • Hoe moeten ventielen, kleppen en afsluiters worden gecontroleerd en opgevolgd?
 • Hoe correct omgaan met herstelcriteria?
 • Mogelijke evoluties van de aanpak van fugitieve emissies in de komende jaren

14:00 Presentatie:
Hoe de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen correct monteren om diffuse emissies te voorkomen?

door Colin Zegers, ITIS & Mathias De Cock, EQUANS

Bij ITIS zijn er, in samenwerking met EQUANS, testen uitgevoerd om de levensduur en de emissies te bepalen van de stem afdichting van regelkleppen. Hiervoor zijn diverse opstellingen geplaatst met verschillende soorten pakkingen en montage methodes. Het uiteindelijke doel is om tot een standaard te komen voor het monteren en beoordelen van deze stem afdichtingen.

 • Werking van een afsluiter en regelklep
 • Waar kunnen emissies ontstaan?
 • Wat is een Valve Stem Seal / spindelpakking?
 • Hoe kan de correcte werking van de stem-afdichtingen worden getest?
 • Wat zijn geschikte testnormen?
 • Wat waren de vaststellingen bij een test van 4 gebruikte regelkleppen na revisie?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van emissie door lekken?
 • Hoe kan emissie door gebruik van de juiste materialen en montageprocedure worden voorkomen?
 • Lessons learned en vervolgstappen

14:55 Interactief debat: Hoe deze goede praktijk geïmplementeerd krijgen in de Vlaamse en Nederlandse procesindustrie?x

15:10 Pauze

15:30 Rondleiding* (rotatiesysteem in groepen):

 • Demo montagepraktijken stem-afdichting (nieuwe inzichten versus klassiek)
 • Voorstelling Low emission pakkingen (versus klassieke)
 • Rondleiding door werkateliers van EQUANS

* I.v.m. de rondleiding graag uw eigen veiligheidsschoenen en veiligheidsbril meenemen (indien u hierover beschikt)

16:30: Afsluitende receptie en netwerking

Mis het niet en meld u HIER aan!

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht

 

x


 

Over de sprekers

 

David Knight is beleidsadviseur Luchtverontreiniging bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM houdt een vinger aan de pols van de luchtkwaliteit in Vlaanderen en stippelt het luchtbeleid uit om luchtverontreiniging aan te pakken.

xx

 

Colin Zegers is als oprichter & eigenaar van ITIS BV (Industrial Testing & Inspection Services) al 24 jaar actief in de wereld van lektests, industriële producttesten en inspecties van kleppen en afsluiters. ITIS B.V. is een onafhankelijk technisch servicebedrijf gespecialiseerd in lektesten, afsluiter testen, niet-destructief onderzoek en inspecties. Collin Zegers is NDT Niveau III gecertifieerd volgens ISO 9712 en zetelt als Nederlands Expert voor de NEN in de Normcommissie 341032 "Drukapparatuur en industriële appendages" en het  ISO Technical Committee 153.

x

 

Mathias De Cock is verantwoordelijk voor de kleppenwerkplaats bij EQUANS in Zwijndrecht. EQUANS staat voor multi-technische expertise en een complete service van ontwerp tot installatie, inclusief onderhoud en financiering. De EQUANS vestiging in Zwijndrecht voert allerhande onderhoudsactiviteiten uit, zoals de revisie van pompen en kleppen, onderhoud van roterende machines, machinebouw en verspaning.

 

 

 


 

Over het project Circulair Onderhoud

 

Dit seminar wordt georganiseerd in het kader van het project Circulair Onderhoud. 
Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland
In dit project werken verscheidene publieke en private partners samen, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 
Meer weten over het Interreg project Circulair Onderhoud? Lees HIER meer.
 


 

Praktisch

 

Locatie: EQUANS, Vitshoekstraat 5, 2070 Zwijndrecht (Belgiê)

Deelname: Deelname is GRATIS. Graag vooraf registreren. Opgelet, snel inschrijven, het aantal deelnemers is beperkt.

Veiligheid: Graag uw eigen veiligheidsschoenen en veiligheidsbril meebrengen voor de rondleiding.