x

Smart-Gate bijeenkomst

7 oktober jl. vond de eerste Smart Gate-workshop plaats, namelijk de workshop Artificial Intelligence. Op deze druk bezochte middag opende BrainCreators en Kepler Vision Technologies met twee inspirerende bijdragen. Daarbij werden voorbeelden van slimme A.I. toepassingen in diverse sectoren getoond. Zo was er een goed voorbeeld van A.I. m.b.t. online staal kwaliteit herkenning/controle maar ook een visuele val herkenning voor ouderen in een zorgomgeving.

Aan de hand van een innovatie canvas werden de deelnemers uitgedaagd om A.I. kansen en hun eigen werksituatie naast elkaar te leggen. Dat het adopteren van deze nieuwe technologische mogelijkheden nog niet zo eenvoudig bleek, werd gedurende de werksessies wel duidelijk. De gesprekken van mensen uit de diverse sectoren droegen bij aan een levendige dialoog en veel inspiratie.

De reacties aan het eind van de workshop waren positief en men ziet graag meer tijd en diepgang in vervolgactiviteiten. De mix van industrie en zorg werd als verrijkend ervaren. Naar de toekomst kijkend zal KicMPi blijven optreden als mede-organisator van dergelijke cross sectorale initiatieven, waarbij het doel is om zoveel mogelijk Innovatie organisaties binnen de regio "groot Zeeland" te laten participeren in het Smart-gate concept en haar agenda. Die agenda zal met name gevuld worden met thema's en onderwerpen die cross-sectoraal breed toepasbaar zijn.

De presentaties kunt u terugvinden op de website van Smart Gate.