x

SPIE - Virtual & Mixed Reality als tool voor technische visualisatie in projecten

Het koppelen van het 3D ontwerp van een nieuwe installatie -of een aanpassing aan een bestaande installatie- in de bestaande gebouwde omgeving, zorgt ervoor dat inzicht wordt verkregen in de technische oplossing(en). Door middel van Virtual Reality (VR) kan de Asset Owner als het ware de nieuwe situatie ‘bekijken’, waar Mixed Reality (MR) het mogelijk maakt het 3D ontwerp als een hologram in de bestaande omgeving te plaatsen.

Welk probleem lost het op? Of wat is de uitdaging?

Het 3D model zorgt er enerzijds voor dat knelpunten (clashes) op voorhand geëlimineerd worden, waarna de Asset Owner met behulp van VR en/of MR zich ervan kan verzekeren of de technische oplossing en de integratie in de bestaande omgeving naar wens is ontworpen.

Wat is de oplossing, wat zijn de (technische) specificaties?

Een mono- of multi-technisch 3D ontwerp wordt -in eigen beheer- gekoppeld aan een VR- of MR-bril (Hololens), waardoor een 3D omgeving wordt gecreëerd en zodoende de beoogde nieuwe situatie te visualiseren alsof men er daadwerkelijk in staat.

Wat is de waarde van de innovatie? Wat is het voordeel voor de klant?

Zowel technische als financiële voordelen, doordat clashes op voorhand van de uitvoerings- werkzaamheden worden geëlimineerd en zodoende meer-werken geminimaliseerd worden. Bijkomend voordeel is dat met behulp van VR en/of MR diverse lagen in de organisatie van de Asset Owner een indruk krijgen van de technische oplossing en eventuele technische (on)mogelijkheden al in de ontwerpfase beoordeeld en geïntegreerd kunnen worden. Met Virtual en Mixed Reality wordt het steeds eenvoudiger om realtime engineering concepten al vroeg in het proces te visualiseren en te optimaliseren met betrekking tot operatability en maintainability.

Contact

Bedrijfsnaam: SPIE Nederland B.V. / Engineering

Contactpersoon: Steven de Croock - steven.decroock@spie.com

Meer weten? Zie ook: https://www.spie-nl.com/oplossing/vr-ar-en-mr

x

 

x

 

x