werken op hoogte

Steigerbag: drijvend platform

Hoofdstappen project
- Het ontwikkelen van een vernieuwde aanpak voor WOH bij werken aan daken
  van tanks; 
- Bij het werken op hoogte aan de binnenzijde en daken van tanks is opbouw
  van stellingen moeizaam, duur en doorlooptijd vergend karwei; 
- Vele cruciale onderdelen in installaties bevinden zich op hoogte of moeilijk te
  bereikbare plaatsen; 
- Innoveren van de methodieken om op hoogte te werken levert aanmerkelijke
  bijdrage aan optimalisatie van onderhoudsactiviteiten. 

Doelstellingen
- Ontwikkelen van een opblaasbaar drijvend werkplatform, bestaande uit
  driedimensionaal textiel; 
- Opblaasbaar werkplatform kan sneller dan traditionele steiger in een tank
  worden aangebracht;
- Te realiseren voordelen zijn; 70 % doorloop tijdverkorting en 30 % kostenreductie. 

Project focus
Pilot model werkt. Optimalisatie concept en verdere markt introductie. 

Project partners
Accede b.v., Kaefer