asset life

Turnaround Innovaties

Aandachtspunten
- Innovatie als drijvende kracht om een turnaround (onderhoudsstop) efficiënter,
  veiliger, goedkoper en met hogere kwaliteit uit te voeren, waarbij altijd geldt dat veilig 
  werken de hoogste prioriteit heeft, ongevallen en lekkages zijn niet geaccepteerd. 
 

Doelstellingen
- Vroegtijdige scope definitie & minimalisatie: inzet van slimme inspectie; 
- Welke inwendige inspecties vervangen; 
- Kwaliteit verbetering; FMEA methodologie; 
- Track en trace concepten; 
- Innovaties voor tijdelijke huisvesting; 
- Run-to-run concept; decontaminatie. 
 

Projectfocus
Het project is een platform waarbij deelnemers kennis en ervaring uitwisselen om verbeteringen en innovaties te realiseren. KicMPi organiseert regelmatig bijeenkomsten met specifieke kennispartners op specifieke deelonderwerpen. 
 

Projectpartners
jansnel, DYNAMIC, SieTEc