x

Uitkomsten studie naar CO2-reducerende innovaties voor procesefficiency

Datum: 07/07/2020 14:00 - 16:00
Locatie: online / digitaal
Toevoegen aan kalender

 

Presentatie van de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar hoeveel economisch rendabel besparingspotentieel voor de Nederlandse energie-intensieve industrie beschikbaar is via de weg van innovatieve procesefficiency-technieken. De studie is in opdracht van Project 6-25 uitgevoerd door een consortium van Royal Haskoning DHV en PDC.

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2-emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt hierbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen. De ambitie is om tot en met 2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2 per jaar te realiseren.

Onderzoek
Er zijn 5 technologiegroepen onderzocht, die een bijdrage leveren aan het verminderen van het energieverbruik bij industrieën. De impact van iedere technologie is onderzocht voor 8 industriesegmenten. Dit heeft geleid tot een ‘hot spot’-matrix waaruit blijkt welke technologie voor welk industriesegment de meeste kansen biedt.

Bekijk om welke technologiegroepen en industriesegmenten het gaat

Datum: dinsdag 7 juli
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Kosten deelname: geen
Doelgroep: Energie-intensieve bedrijven en bedrijven met innovaties die CO2 besparen
Meer informatie: klik hier
Direct aanmelden: klik hier

x