x

Webinar project Circulair Onderhoud

Datum: 29/09/2020 13:00 - 17:00
Locatie: Digitaal
Toevoegen aan kalender

Webinar Interreg project Circulair Onderhoud.

 

x

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het
webinar Circulair Onderhoud

29 september 2020 kunt u uw inzicht vergroten in het ontwikkelen van
meer circulair onderhoud.
 

In het webinar Circulair en slimmer onderhoud worden de nieuwste inzichten gepresenteerd over het toepassen van circulaire methodes.

Het Interreg project Circulair Onderhoud richt zich op hoe slimmer omgegaan wordt met de grondstoffen die gebruikt worden in equipment en procesinstallaties.

Het slimmer omgaan betekent het verlengen van de levensduur van equipment, voorkomen van ongewenste emissies, verlies aan materialen (door verbranding) en het ontwerpen van oneindig hergebruik van equipment (materialen). Van deze onderwerpen zijn er specifieke projecten vastgesteld welke we gaan presenteren.  Om Circulaire projecten een juiste positionering te geven wordt de relatie met Asset management systemen toegelicht.


 

Het voorlopig programma van het webinar op 29 september 2020 is als volgt:

13:00 uur:              Algemene inleiding

13:10 uur:              Welke rol speelt  Asset Management bij het Circulair onderhoud:

  • Aantal experts presenteren hun ideeën over de relatie tussen Asset Management en het uitvoeren van Circulair beleid (asset owners)

14:45 uur:              Pauze

15:00 uur:              Presentaties van de concrete aanpak per deelproject 

  • Levensduurverlenging en hergebruik van Elektromotoren, Transformatoren

  • Levensduurverlenging (voorspellen van het onderhoud) van Regelkleppen

  • Het verduurzamen van  industrieel reinigen

  • Het reduceren van emissies met name bij afsluiters en flensverbindingen

  • Het ontwikkelen van een deelplatform voor speciaal gereedschap (bij asset owners)

  • Verlichting op vraag, energiebesparing en beperking van verstrooiing.

16:45 uur:             Einde


 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, dan kunt u zich HIER inschrijven.

Na aanmelding ontvangt u t.z.t. via mail namens KicMPi een uitnodiging om deel te nemen aan het webinar.

Graag tot 29 september 2020!


 

Het project "Circulair Onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland
In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 
Meer weten over het Interreg-project Circulair Onderhoud? Lees er hier meer over!