x

2 Vervolgbijeenkomsten Interreg project Circulair Onderhoud deelproject Materiaal efficiency

Datum: 21/01/2020 09:30 - 15:30
Locatie: KicMPi, Innovatieweg 8A, 4542 NH Hoek
Toevoegen aan kalender

x

2 vervolgbijeenkomsten circulair onderhoud, deelproject materiaal efficiency:

  • Emissie reductie (door montage kwaliteit) (09:30 uur - 11:30 uur)
  • Water/ chemicaliën beperking bij industriële reiniging (13:30 uur - 15:30 uur)

 

Presentatie "Circulair Onderhoud" projecten,
deelproject Materiaal efficiency - Emissie reductie

 
 
Gevraagd potentiële project deelnemers
 

Datum: Dinsdag 21 januari 2020
 

Locatie: KicMPi, Innovatieweg 8 A, 4542 NH Hoek
 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen
aan een bijeenkomst over CIRCULAIR ONDERHOUD
waarin uw bedrijf mogelijk kan participeren. 

Circulair onderhoud is een onderdeel van de wereldwijde trend Circulaire Economie (CE). Binnen onderhoud zien wij dit als de 5de industriële revolutie als logisch maatschappelijk vervolg op de digitale transformatie van de industrie (Industrie 4.0).

Binnen circulair onderhoud worden volgens het 9R model van Circulaire economie, 9 types van circulair onderhoud onderscheiden. Dit Europees gesubsidieerde project begeeft zich binnen het domein van 4 van deze types, te weten: Hergebruik, Levensduurverlenging, Deeleconomie, Reduceren (van gebruik grondstoffen).

Het te presenteren deelproject behandelt het concrete onderwerp:

  • Emissie reductie van bronpunten

Door emissies uit bronpunten van procesinstallaties zoals flensverbindingen, kleppen en afsluiters, afdichtingen van pompen en compressoren, gaan er aanmerkelijke hoeveelheden grondstoffen verloren. Het deelproject zal zich richten op het meetbaar maken van deze verliezen en op management methodieken om effectief te repareren met langdurige dichtere installaties.

Daaruit voortvloeiend wordt een model opgesteld dat als inputs heeft de emissie punten en inspanningen om die emissie dichter te maken en als outputs de kosten reductie door minder kosten aan grondstoffen en duurzaamheidswinst.

Mogelijke deelname:
Uw bedrijf kan  haar voordeel doen met de uitkomsten, kan participeren als testomgeving of als actieve partner om de doelstellingen van het project te helpen behalen. Als potentieel nieuwe partner is er een deel van het totale budget beschikbaar om geïnvesteerde inspanningen te compenseren conform de regels van dit Europees gesubsidieerde project. U wordt direct betrokken bij het resultaten  van het project, die hun positieve weerslag hebben op o.a. de kennis binnen uw bedrijf, de winstgevendheid van uw bedrijf en/of de verbreding van uw portfolio.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 januari 2020 om 09:30 uur.
Locatie: KicMPi, Innovatieweg 8 A, 4542 NH Hoek

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich inschrijven via onderstaande knop.

Graag tot ziens op onze bijeenkomst.
KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Programma:

09:30 uur:              Algemene inleiding
                              Interreg project/Circulair Onderhoud/PPL-concept
10:00 uur:              Materiaal efficiency
                              Presentatie Emissie reductie

Presentatie "Circulair Onderhoud" projecten,
deelproject Materiaal efficiency -
Waterbeperking Tankreiniging/chemicaliën beperking cleaning
 
Gevraagd potentiële project deelnemers
 

Datum: Dinsdag 21 januari 2020
 

Locatie: KicMPi, Innovatieweg 8 A, 4542 NH Hoek
 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen
aan een bijeenkomst over CIRCULAIR ONDERHOUD
waarin uw bedrijf mogelijk kan participeren. 

Circulair onderhoud is een onderdeel van de wereldwijde trend Circulaire Economie (CE). Binnen onderhoud zien wij dit als de 5de industriële revolutie als logisch maatschappelijk vervolg op de digitale transformatie van de industrie (Industrie 4.0).

Binnen circulair onderhoud worden volgens het 9R model van Circulaire economie, 9 types van circulair onderhoud onderscheiden. Dit Europees gesubsidieerde project begeeft zich binnen het domein van 4 van deze types, te weten: Hergebruik, Levensduurverlenging, Deeleconomie, Reduceren (van gebruik grondstoffen).

Het te presenteren deelproject behandelt het concrete onderwerp:

  • Water/chemicaliën beperking bij industriële reiniging

Het optimaliseren van industrieel reinigen kan een aanmerkelijke bijdrage leveren aan de circulariteit van assets door de levensduur van onderdelen te verlengen en hun energieverbruik en afvalproductie te reduceren. Reinigen leidt tot flinke afvalstromen: miljoenen liters vervuild water. Met nieuwe effectieve reinigings-- en waterzuivering technieken kan veel winst behaald worden. In het project wordt praktisch onderzoek gerealiseerd naar de optimale oplossingen en wordt deze toegankelijk gemaakt via een beslismodel.

Mogelijke deelname:
Uw bedrijf kan haar voordeel doen met de uitkomsten, kan participeren als testomgeving of als actieve partner om de doelstellingen van het project te helpen behalen. Als potentieel nieuwe partner is er een deel van het totale budget beschikbaar om geïnvesteerde inspanningen te compenseren conform de regels van dit Europees gesubsidieerde project. U wordt direct betrokken bij het resultaten  van het project, die hun positieve weerslag hebben op o.a. de kennis binnen uw bedrijf, de winstgevendheid van uw bedrijf en/of de verbreding van uw portfolio.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 januari 2020 om 13:30 uur.
Locatie: KicMPi, Innovatieweg 8 A, 4542 NH Hoek

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich inschrijven via onderstaande knop.

Graag tot ziens op onze bijeenkomst.
KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Programma:

13:30 uur:              Algemene inleiding
                              Interreg project/Circulair Onderhoud/PPL-concept
14:00 uur:              Materiaal efficiency
                              Presentatie Waterbeperking Tankreiniging/
                              chemicaliën beperking cleaning