Ki<|MPi heeft de thema's geïdentificeerd die binnen de onderhoudsbranche in de belangstelling staan. Voor deze thema's kijkt Ki<|MPi naar verbeteringen en innovatieve oplossingen. Ki<|MPi ondersteunt het gehele proces van probleemdefinities, het zoeken naar oplossingen en ontwikkelen van concepten tot begeleiding van de innovatieprojecten. Per thema zijn diverse projecten opgestart, afgerond of nog lopend. Bekijk het submenu en u vindt per thema een overzicht van projecten.

Vanaf 2011 tot en met heden zijn er 130 brainstormsessies en bijeenkomsten georganiseerd. Vele technische, creatieve, innovatieve en vooral gemotiveerde mensen van diverse bedrijven namen er aan deel.

Ze zochten naar concrete oplossingen en naar een projectmatige aanpak voor onderhoudsvraagstukken. Tijdens de brainstormsessies kwamen talloze ideeën naar voren die na de workshops werden geanalyseerd, om zo een basis voor projecten te vormen. Deze projecten worden vervolgens door projectteams opgepakt en verder ontwikkeld. Hierbij wordt gezocht naar aanvullende kennis en expertise en naar vruchtbare combinaties en samenwerking met lopende (externe) initiatieven. Ook zijn onderwijsinstellingen en andere externe partijen betrokken.