management

Beslissingsmodel NDT technieken

Aandachtspunten
- Het ontwikkelen van een database / model waarin de meest voorkomende
  en innovatieve inspectie technieken beschreven worden; 
- Dit dient tevens een analyse te bevatten dat zowel kracht als ook zwakte 
  van gebruik van een bepaalde techniek weergeeft; 
- Lagere inspectie kosten (besparingsdoel 25 % bij geisoleerd leidingwerk);
- Hogere betrouwbaarheid van fabrieken door toepassing beste inspectie technologie; 
- Status mechanische integriteit beter bekend; vervolg traject inspectie en/of reparatie
  beter te plannen. 

Doelstelling
- Toespitsing analyse; 
- Externe en/of interne faalmechanisme; 
- Lokale en generieke corrosie mechanisme; 
- Toepassingsgebieden / type leidingwerk, apparaten, torens, vaten, opslagtanks
   (bodems). 
 

Projectfocus
Project team COI inspectie gaat de tool verder optimaliseren en verder introduceren. 
 

Projectpartners
DOW, Cargill, YARA, ICL Industrial, Sitech, HZ University of Applied Sciences