ce

Bijeenkomst Circulaire Economie

Het onderzoek rondom Circulaire Economie uitgevoerd door Tebodin Bilfinger en Ki<|MPi. 
Mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. 

‘Om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen worden kringlopen gesloten. In de circulaire economie wordt in elke stap van de kringloop waarde aan grondstoffen toegevoegd of wordt ervoor gezorgd dat de stoffen in ieder geval hun waarde behouden. Om echt circulair te kunnen werken moeten bedrijven samenwerken. Dan kunnen ze ketens verkorten, grondstoffen uitwisselen en samen nieuwe toepassingen, processen en producten ontwikkelen. Dat zorgt voor kostenbesparingen en innovaties’. Provincie Zeeland (2018)

In dit kader is het vanuit de Provincie Zeeland mogelijk gemaakt dat Ki<|MPi, in samenwerking met Tebodin Bilfinger, een toetsende studie is opgestart rondom het toepassen van de principes van Circulaire Economie binnen het onderhoudsproces. De resultaten van de studie zijn dat onderstaande thema’s kansrijk zijn binnen het Circulaire Onderhoud:

-                Het ontwikkelen van zelf diagnostiek voor regelkleppen om de levensduur te verlengen.   

-                Reductie van Fugitieve VOS emissies uit bronpunten in de (petro)chemische industrie;  een rendabele business case? 

-                Het ontwikkelen en testen van een nieuw circulair verlichtingsconcept voor een site (circulaire verlichting) 

-                Het ontwikkelen van een nieuw circulair concept voor oneindig hergebruik van equipment, te beginnen met water analyzers. de voordelen zijn  oneindig.

-                Circulair smeren. Waarom liters, kilo’s en oliemonsters inkopen? Waarom  voorraad houden? Focus je op kernactiviteiten. Koop een gesmeerd  lopende productie, verhoog je productiecapaciteit en reduceer onderhoudsactie.

Tijdens de bijeenkomst op 16 februari jl. hebben diverse partijen samen gebrainstormd over de thema’s. Zaken als samenwerking, besparingen en resultaten zijn hier bij aan bod gekomen.

De bijeenkomst heeft laten zien dat er ruime belangstelling is voor toepassingen van  Circulaire Onderhoud.  Ki<|MPi en Tebodin maken zich sterk om te starten met CE thema’s en te borgen dat er wordt toegewerkt naar kostenbesparingen en innovaties.

 

De presentatie van de bijeenkomst vindt u op http://kicmpi.com/downloads