x

Kunnen inschatten en verlengen levensduur elektromotoren draagt bij aan circulaire economie

Interview met onze projectpartner Universiteit Gent in het Interreg project Circulair Onderhoud.

Met het oog op de beoogde circulaire economie wordt het maken van de juiste afweging tussen nieuwkoop en hergebruik van een elektrische motor steeds belangrijker. Het (kunnen) inschatten van de resterende levensduur van de motor is daarbij een randvoorwaarde. Tijdens dit projectonderdeel is gewerkt aan een praktische tool waarmee op basis van meetgegevens de levensduur van een elektromotor kan worden ingeschat.

Lees hieronder het volledige interview met prof. dr. Kurt Stockman - Universiteit Gent.

Interreg

 

Artikel: Universiteit Gent - voorspellen levensduur elektromotoren