uitgifteloket

Middelen effectiever en efficiënter

Aandachtspunten
- Het ontwikkelen van een nieuw service concept voor de logistiek van 
  gereedschap en materiaal; 
- Door innovatieve samenwerking wordt een nieuwe werkwijze mogelijk; 
- Besparing op gereedschapskosten en effectievere uitvoering projecten
  wordt mogelijk door het gebruik van 1 nieuw systeem. 

Doelstellingen
- Verhoging efficiëntie van onderhoudsactiviteiten; 
- Verbeterde veiligheid door borgen van de keuringen; 
- Meer arbeidsvreugde en binding met het onderhoudsvak; 
- Het verminderen van de administratieve last 

Project focus
- Gereedschapsuitgifte geregeld, Portal en distributiesysteem werken. Testlocatie Dow evalueren. 

Project partners
SPIE, Arentis, Engie