big data

Toepassen data science

Project aanpak 
- Inventarisatie bestaande systemen; 
- Voor Asset owners: afweging interne vs. externe systemen;
- Definiëren kern aandachtspunten (type equipment). 
 

Aandachtspunten 
- Data verwerving via bestaande systemen en nieuwe technologie, zoals LORA
  sensors; 
- Data analyse methodieken (data expert bedrijven);
- Samenwerkingsmodellen tussen verschillende stakeholders; 
- Integratie van kennis onderwijs instellingen en bedrijfsbehoeftes. 
 

Doelstellingen 
- Voorspelbaarheid onderhoudsbehoefte vergroten; 
- Performance / presentatie van apparatuur vergroten; 
- Bundelen van initiatieven binnen de industrie (Smart Industrie winst borgen); 
- Acceptatie niveau vergroten bij asset owners.  
 

Projectfocus
Project teams presenteren resultaten, verdere implementatie in industrie plannen. 
 

Projectpartners
HZ University of Applied Sciences, DOW, YARA, Sitech, Fieldlab