x

Toolbox Operationaliseren Innovatie

Haalbaarheidsonderzoek naar Toolbox die helpt bij het sneller en succesvol operationaliseren van innovatie.

x

 

Dit haalbaarheidsonderzoek heeft als doel om een goed beeld te krijgen bij de factoren die het operationaliseren van innovatie bepalen, een toolbox te ontwikkelen met praktische gereedschap, deze toolbox in de praktijk te toetsen in een aantal pilots, en tenslotte de definitieve toolbox breed in de markt uit te rollen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van een aantal Zeeuwse K&I netwerken die een grote achterban vertegenwoordigen in combinatie met een aantal innovatieve MKB ondernemers.

Op 9 april 2024 is een Zeeland in Stroomversnelling subsidie toegekend voor de ontwikkeling van de toolbox.

Kic MPi werkt hierin samen diverse partners zoals ExRoboticsITIS BV (Industrial Testing & Inspection Services)HelloContainerViaZorgSchelde Safety Network en Zeeland Connect. Hierdoor combineren we inzichten uit de procesindustrie, maintenance, logistiek én zorgsector!

Aanvrager en penvoerder:

• Kennis- en Innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie (KicMPi)

Consortiumpartners:

• Schelde Safety Network

• Zeeland Connect

• Viazorg

• EXRobotics B.V.

• ITIS B.V.

• Mijncontainerdienst B.V
 

Startdatum en looptijd:

Startdatum 9 april 2024, looptijd ca 9 maanden. Beoogde einddatum 1 december 2024.

Wil je meer weten en/of deelnemen aan dit project, neem dan contact op met Rutger van der Male.