Home

MAINTENANCE PROCESINDUSTRIE

Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie is een zelfstandige coöperatieve vereniging.

Ze stimuleert samenwerking tussen bedrijven met als doel: innoveren met maintenance in de procesindustrie.

Partners gezocht in Industrie, MKB en KMO voor ontwikkeling van Robotica toepassingen. Klik hier voor meer info of ga

naar www.smarttooling.eu