x

Circulair Onderhoud

In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 

x

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

Het project "Circulair Onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Er zijn 4 Project Thema's:

 1. Levensduur voorspelling en levensduur verlenging
 2. Materiaal efficiëntie
 3. Ketenvernieuwing/deeleconomie
 4. Hergebruik van apparatuur
Levensduur voorspelling en levensduur verlenging wordt onderverdeeld in:
 • Faalvoorspelling van elektromotoren
 • Voorspellen (rest)levensduur van regelkleppen 

Materiaal efficiëntie wordt onderverdeeld in:

 • Industrieel reinigen met gereduceerde volumestromen reinigingsmiddelen en hergebruik van verwijderde materialen
 • Het reduceren van emissies uit bronpunten (afdichtingen tussen/van leidingen, vaten en apparatuur) in de procesindustrie

Ketenvernieuwing/deeleconomie wordt onderverdeeld in:

 • Delen specialistisch onderhoudsgereedschap
 • Servitisation: leveren van de dienst i.p.v. het apparaat dat de dienst moet garanderen (“licht" versus "verlichting”)

 Hergebruik van apparatuur wordt onderverdeeld in:

 • Hergebruik Elektromotoren
 • Hergebruik Transformatoren

Zie ook de website van Circulair Onderhoud voor meer informatie.

Projectpartners:

Project Partners Light:
In het project Circulair Onderhoud worden de volgende KMO/MKB bedrijven als partner betrokken bij de deelprojecten:

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.464.543,46 levert Interreg een bijdrage van € 710.000,00 (48,48%)
 

Structuur hoofdpartners Circulair Onderhoud project:

 • Projectverantwoordelijke:

  KicMPi: contactpersoon Jan Mol
   

 • Projectpartners (stuurgroep):

  BEMAS: Wim Vancauwenberghe
  Universiteit Gent: Kurt Stockman
  Oiltanking Terneuzen: Alex Steijaert
  i.Revitalise: Stefan Verreyken
  Yara Sluiskil: Albert Platteeuw
  HZ University of Applied Sciences (HZ): Mischa Beckers
  Evonik Antwerpen: Werner van Acker

Formulier interesse deelname project "Circulair Onderhoud"

Eindrapport Circulaire Verdienmodellen in de procesindustrie en maintenance sector

03-07-2020: Artikel Interreg project Circulair Onderhoud in "Kijk op Yara"

Artikel Interreg project circulair onderhoud in het maintenance magazine

Circulaire economie: Nog nooit verbruikte de mens zoveel grondstoffen: meer dan 100 miljard ton in één jaar

27 januari 2020: De circulaire economie moet de milieuschade beperken en grondstoffen besparen. 

Klik HIER voor het volledige artikel (bron: Trouw).

Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie

18 maart 2020: Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie.
Het nieuwe actieplan bevat 35 initiatieven en drie doelen: concurrentievermogen van de Europese industrie versterken, consumenten machtiger maken en de natuurlijke omgeving beschermen.

Lees HIER het volledige artikel (bron:  http://www.engineeringnet.be/).

Haven bouwt ‘CO2-vanger’ in 2022

7-5-2020: Het Havenbedrijf Antwerpen en zes bedrijven starten in 2022 met de bouw van een eerder aangekondigde methanolfabriek. Die komt op de site van Inovyn op de Scheldelaan, op de rechteroever.

Klik HIER voor het volledige artikel (bron: www.gva.be).

Neem voor 15 juni deel aan de enquête van Vlaanderen Circulair

4-6-2020: Neem voor 15 juni deel aan de enquête van Vlaanderen Circulair. Samen met VITO en OVAM organiseert het operationeel team van Vlaanderen Circulair een brede rondvraag om te peilen naar de inzichten van ondernemend Vlaanderen over hoe onze economie na de Covid-19-crisis op een circulaire en veerkrachtige manier kan heropstarten.
Klik HIER voor het volledige artikel en de enquête (bron: www.essenscia.be).

 

 

 

Rapport "Winning in a Circular Economy: Practical steps for the European chemical industry" (bron: The European Chemical Industry Council)