x

Circulair Onderhoud

In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 

x

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

Het project "Circulair Onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Er zijn 4 Project Thema's:

 1. Levensduur voorspelling en levensduur verlenging
 2. Materiaal efficiëntie
 3. Ketenvernieuwing/deeleconomie
 4. Hergebruik van apparatuur
Levensduur voorspelling en levensduur verlenging wordt onderverdeeld in:

Materiaal efficiëntie wordt onderverdeeld in:

 • Industrieel reinigen met gereduceerde volumestromen reinigingsmiddelen en hergebruik van verwijderde materialen
  Link naar Industrial Cleaning Decision Tool (zie website www.circulaironderhoud.eu - deelproject 1: Industrieel reinigen)
 • Het reduceren van emissies uit bronpunten (afdichtingen tussen/van leidingen, vaten en apparatuur) in de procesindustrie
  Update 17-5-2022: zie HIER het nieuwsbericht m.b.t. de voortgang.

Ketenvernieuwing/deeleconomie wordt onderverdeeld in:

 • Delen specialistisch onderhoudsgereedschap (dit deelproject is gestopt)
  De conclusie is dat de asset owner nog niet bereid is om equipment te delen met derden. Echter binnen de industrie bestaat er wel de bereidwilligheid om elkaar te helpen met bepaalde specialistische zaken indien het noodzakelijk is en het specialistisch onderhoudsgereedschap niet verkrijgbaar is bij professionele dienstverleners.
 • Servitisation: leveren van de dienst i.p.v. het apparaat dat de dienst moet garanderen (“licht" versus "verlichting”)

 Hergebruik van apparatuur wordt onderverdeeld in:

 • Hergebruik Elektromotoren
 • Hergebruik Transformatoren

Betrokken organisaties bij de deelprojecten:

Deelproject: Faalvoorspelling van elektromotoren

 • Universiteit Gent
 • Evonik
 • BEMAS
 • Motoren Françoys
 • ABB
 • Evos

Deelproject: Voorspellen van (rest)levensduur van regelkleppen

 • Yara Sluiskil
 • HZ University of Applied Sciences
 • Evonik
 • Samson
 • EQUANS 
 • ITIS

Deelproject: Industrieel reinigen

 • KicMPi
 • Evonik
 • Dow Benelux
 • HZ University of Applied Sciences
 • HCI
 • Vecom
 • Pure Blue
 • Mourik

Deelproject: Het reduceren van emissies uit bronpunten

 • KicMPi
 • Evonik
 • Yara Sluiskil
 • ITIS
 • Dijkgraaf Support

Deelproject: Delen van specialistisch onderhoudsgereedschap

 • i.Revitalise

Deelproject: Servitisation – leveren van de dienst i.p.v. het apparaat

 • Yara Sluiskil
 • HZ University of Applied Sciences
 • KicMPi
 • EQUANS
 • SPIE

Projectpartners:

Project Partners Light:
In het project Circulair Onderhoud worden de volgende KMO/MKB bedrijven als partner betrokken bij de deelprojecten:

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.464.543,46 levert Interreg een bijdrage van € 710.000,00 (48,48%)

Projectperiode: 01-04-2019 - 31-12-2022

Structuur hoofdpartners Circulair Onderhoud project:

 • Projectverantwoordelijke:

  KicMPi: contactpersoon Leendert Schouten
   

 • Projectpartners (stuurgroep):

  BEMAS: Wim Vancauwenberghe
  Universiteit Gent: Kurt Stockman
  i.Revitalise: Stefan Verreyken
  Yara Sluiskil: Albert Platteeuw en René van Dalen
  HZ University of Applied Sciences (HZ): Mischa Beckers en Pádraig Naughton
  Evonik Antwerpen: Werner van Acker en Jos Dingemans
  Dow Benelux: Hans Borgt

Zie ook de website van Circulair Onderhoud voor meer informatie.

  Formulier interesse deelname project "Circulair Onderhoud"

  Jaarevent Circulair Onderhoud 16 november 2021 - BLOK 1

  Jaarevent Circulair Onderhoud 16 november 2021 - BLOK 2

  Jaarevent Circulair Onderhoud 16 november 2021 - Opname ITIS (volledige versie) - deelproject "Het reduceren en voorkomen van vluchtige emissies"

  Jaarevent Interreg project Circulair Onderhoud op 29 september 2020

  Eindrapport Circulaire Verdienmodellen in de procesindustrie en maintenance sector

  Artikel Interreg project circulair onderhoud in het maintenance magazine

  Circulaire economie: Nog nooit verbruikte de mens zoveel grondstoffen: meer dan 100 miljard ton in één jaar

  27 januari 2020: De circulaire economie moet de milieuschade beperken en grondstoffen besparen. 

  Klik HIER voor het volledige artikel (bron: Trouw).

  Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie

  18 maart 2020: Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie.
  Het nieuwe actieplan bevat 35 initiatieven en drie doelen: concurrentievermogen van de Europese industrie versterken, consumenten machtiger maken en de natuurlijke omgeving beschermen.

  Lees HIER het volledige artikel (bron:  http://www.engineeringnet.be/).

  Haven bouwt ‘CO2-vanger’ in 2022

  7 mei 2020: Het Havenbedrijf Antwerpen en zes bedrijven starten in 2022 met de bouw van een eerder aangekondigde methanolfabriek. Die komt op de site van Inovyn op de Scheldelaan, op de rechteroever.

  Klik HIER voor het volledige artikel (bron: www.gva.be).

  Neem voor 15 juni deel aan de enquête van Vlaanderen Circulair

  4 juni 2020: Neem voor 15 juni deel aan de enquête van Vlaanderen Circulair. Samen met VITO en OVAM organiseert het operationeel team van Vlaanderen Circulair een brede rondvraag om te peilen naar de inzichten van ondernemend Vlaanderen over hoe onze economie na de Covid-19-crisis op een circulaire en veerkrachtige manier kan heropstarten.
  Klik HIER voor het volledige artikel en de enquête (bron: www.essenscia.be).

  03-07-2020: Artikel Interreg project Circulair Onderhoud in "Kijk op Yara"

  14-12-2020: Project Circulair Onderhoud vindt oplossingen voor praktijkproblemen

  Interview met projectpartner Evonik in het magazine Ondernemers

  16 april 2021: Het magazine Ondernemers publiceerde een interview met de CEO van Evonik Industries, Christian Kullmann. Van de energietransitie over omgaan met big data tot het circulair gebruik van grondstoffen: de veranderingen waarmee industriële spelers moeten omgaan, zetten hen voor uiteenlopende uitdagingen. In de (petro)chemische sector is dat niet anders, zo kan wereldspeler Evonik Industries bevestigen. En dan kwam corona er nog eens bij. ‘Als partner van de farmaceutische industrie zetten we hierdoor wel een grote stap voorwaarts’, stelt CEO Christian Kullmann vast.

  Lees het volledige artikel hier:
  https://issuu.com/vokavzw/docs/04_21_aw_ondernemers/28

  Neem deel aan de Circulair Onderhoud enquête

  5 juli 2021: Uitnodiging deelname enquête Circulair Onderhoud.

  Maak kans op een nominatie voor de eerste Circulair Onderhoud Award!

  Voor meer info klik HIER.

  Industrieel reinigen: Ontdek de vele mogelijkheden van KicMPi lid Netalux op het gebied van laserreiniging

  19 juli 2021: Laser Cleaning Netalux

  Industriële reiniging is niet alleen absoluut noodzakelijk, het maakt meestal ook deel uit van het productieproces. En dan is het vaak een dure vertraging: werken of machines moeten stilgelegd worden, er moet een veilige zone worden opgetrokken, een confinement gebouwd worden. En dan komt de reiniging zelf, die vaak vuil en soms zelfs giftig is.

  Kijk HIER de video van Netalux en krijg een goed beeld waar Netalux voor staat en wat zij voor u kunnen betekenen. 

  12-09-2022: Artikel "Reductie emissies uit bronpunten meer dan ooit noodzaak", interview met projectpartner ITIS

  31-10-2022: Artikel "Optimalisatie flensaanhaalmethodiek belangrijke stap richting emissiereductie", interview met projectpartner Dijkgraaf Support

  21-11-2022: Artikel "HZ University of Applied Sciences nauw betrokken bij kwantificering duurzaamheidseffecten"

  24-11-2022: Artikel BEMAS - Onderhoud cruciaal in een circulaire economie

  01-12-2022: Artikel Universiteit Gent - voorspellen levensduur elektromotoren

  08-12-2022: Artikel "Minimalisatie afvalstromen dankzij circulair reinigen", interview met projectpartner Dow Benelux

  12-12-2022 Artikel "Voorspelling van de (rest)levensduur van regelkleppen steeds belangrijker", interview met HZ University of Applied Sciences en Yara

  9-1-2023 Artikel "Project Circulair onderhoud mede bepalend voor toekomst circulaire economie"

  Rapport "Winning in a Circular Economy: Practical steps for the European chemical industry" (bron: The European Chemical Industry Council)

  Infofiche kansen voor bedrijven - Circulair Onderhoud

  YouTube kanaal Circulair Onderhoud

  Het YouTube kanaal ''Circulair Onderhoud''  geeft beeldmateriaal weer over de voortgang van het Circulair Onderhoud project.
  Ook events en bijeenkomsten zijn hier op te zien. 

  YOUTUBE KANAAL LINK

  Beeldmateriaal:

  BROCHURE INTERREG PROJECT CIRCULAIR ONDERHOUD (PROJECTRESULTATEN)

  Benieuwd naar de projectresultaten van het Interreg project Circulair Onderhoud?
  Lees dan nu de brochure Circulair Onderhoud.

  Deze brochure is een uitgave van het Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) over het Interreg project Circulair Onderhoud.
  Deze brochure is samengesteld om belanghebbenden en geïnteresseerden een goed inzicht te geven in de projectresultaten.
  Een speciaal woord van dank aan alle projectpartners en alle betrokken projectsupporters van het project Circulair Onderhoud.

  Colofon brochure Circulair Onderhoud:
  Tekst en realisatie: W. Oude Groothuis (www.smarttekst.nl)

   

  BROCHURE INTERREG PROJECT CIRCULAIR ONDERHOUD (PROJECTRESULTATEN)